Wij zijn DITZ. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonsgegevens van jou nodig. Met het begrip Persoonsgegevens bedoelen wij informatie waarmee je als persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

De Privacy Policy is van toepassing op onze website www.ditz.nl (de Website), onze online applicatie (de App) en de diensten of producten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen jouw Persoonsgegevens conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies (de Relevante Wetgeving).

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website, App en Diensten te gebruiken.

Verwerking van Persoonsgegevens

Om aan jou onze Website, App en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij jouw Persoonsgegevens.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijk van jouw Persoonsgegevens?

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens in de zin van de Relevante Wetgeving. Onderaan deze Privacy Policy tref je onze contactgegevens aan .

Welke Persoonsgegevens verwerken wij, op welke grondslag en voor welke doeleinde(n) gebruiken wij ze?

Als je gebruik maakt van onze Website, Apps en Diensten, kunnen wij daarvoor jouw Persoonsgegevens nodig hebben.

Wij mogen jouw Persoonsgegevens verwerken, omdat wij ons houden aan de Relevante Wetgeving. Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens namelijk alleen:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst met jou;
 • om te voldoen aan een wettelijke plicht;
 • voor een gerechtvaardigd belang van ons, nadat jouw belangen zijn afgewogen;
 • als jij daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • als dat noodzakelijk is voor de bescherming van jouw vitale belangen of die van een ander natuurlijk persoon, of
 • als dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de aan ons opgedragen taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking van jouw Persoonsgegevens toereikend, relevant en beperkt is tot wat wij nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt.

In de onderstaande tabel lees je (1) welke Persoonsgegevens (2) voor welke doeleinden (3) op welke grondslagen wij verwerken.

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo worden jouw Persoonsgegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

(Persoons)gegevens Doeleinde(n) Grondslag
Contactgegevens:
-Bedrijfsnaam
-Voor- en achternaam
-E-mailadres
-Adres
-Telefoonnummer
-IP-adres
-KvK-nummer
-BTW nummer
- Gas meter nummer, elektra meter nummer, EAN code gas, EAN code elektra, geboortedatum, postcode, IBAN, klantnummer energieleverancier, type woning, aantal personen in huishouden, oppervlakte woning, energie label
Wij gebruiken deze gegevens om:
-Met jou contact op te nemen
-Met jou te corresponderen
-Voor de levering of uitvoering van onze Diensten aan jou
- Uitlezen energie- en gasverbruik, oversluiten energiecontract, inzicht krijgen in energie- en gasverbruik, energie gerelateerd advies, advies geven in energieleverancier
Wij verwerken deze gegevens op basis van:
-Uitvoering van de overeenkomst
-Toestemming
-Gerechtvaardigd belang
-Wettelijke plicht
Betaalgegevens:
-Betaalgegevens van de partij die betaalt
-De facturen
-Een overzicht van aankopen van de Diensten
Wij gebruiken deze gegevens om:
-Facturen te versturen
-De financiële administratie bij te houden
-Voor het in orde maken van de overstap naar een nieuwe energieleverancier
Wij verwerken deze gegevens op basis van:
-Uitvoering van de overeenkomst
-Toestemming
-Gerechtvaardigd belang
-Wettelijke plicht
Gegevens van partners of leveranciers:
-Bedrijfsnaam
-Voor- en achternaam
-E-mailadres
-Adres
-Telefoonnummer
-KvK-nummer
-BTW-nummer
-Betaalgegevens
-Facturen
-De aankopen bij leveranciers of partners
Contracten van partners die zijn afgesloten met onze gebruikers
Wij gebruiken deze gegevens om:
-Met jou contact op te nemen
-Met jou te corresponderen
-Een dienst of product af te nemen
-De financiële administratie bij te houden
Voor onze eigen administratie en tarieven te kunnen controleren die onze gebruikers met de partners hebben
Wij verwerken deze gegevens op basis van:
-Uitvoering van de overeenkomst
-Toestemming
-Gerechtvaardigd belang
-Wettelijke plicht
Gegevens voor marketing- en promotiedoeleinden:
-Voor- en achternaam
-E-mailadres
-Adres
-Telefoonnummer
-Interesses
-De aankopen van de Diensten
-Gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, deze data ontvangen wij van onze marketingpartners. Denk hierbij aan Google, Facebook, Outbrain, Taboola, Pinterest etc.
Wij gebruiken deze gegevens:
-Voor marketing en promotiedoeleinden
-Om jou aanbiedingen te kunnen doen
-Om jou onze nieuwsbrief/updates te sturen. Je kan je altijd weer afmelden voor de nieuwsbrief/updates
Wij verwerken deze gegevens op basis van:
-Uitvoering van de overeenkomst
-Toestemming
-Gerechtvaardigd belang
-Wettelijke plicht
Inhoudelijke gegevens gerelateerd aan de Diensten:
-Correspondentie of chatgesprekken met jou
-Jouw vragen over de Diensten
-Resultaten
-Locatiegegevens
-IP-adres
Meterstanden van zowel gas als elektra, contracten van energieleveranciers
Wij gebruiken deze gegevens om:
-Jou een optimale service te kunnen leveren
-De overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren
Wij verwerken deze gegevens op basis van:
-Uitvoering van de overeenkomst
-Toestemming
-Gerechtvaardigd belang
-Wettelijke plicht
Overige gegevens:
-Foto
-Geslacht
-Geboortedatum
-Meterstanden van zowel gas als elektra, contracten van energieleveranciers
We gebruiken deze gegevens om:
-Onze Diensten aan je te kunnen optimaliseren
-Persoonlijk advies te kunnen geven voor het afsluiten van nieuwe contracten met energieleveranciers
Wij verwerken deze gegevens op basis van:
-Uitvoering van de overeenkomst
-Toestemming
-Gerechtvaardigd belang
-Wettelijke plicht

Hoe komen we aan jouw Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens direct van jou ontvangen:
We ontvangen Persoonsgegevens direct van jou wanneer je je aanmeldt via onze website. Hierbij zullen we je vragen toestemming te geven om je meterstanden van zowel je gas- als elektrameter uit te mogen lezen. Daarnaast zullen we je vragen de contractgegevens van je huidige energieleverancier met ons te delen zodat we weten wat je tarieven zijn..

Persoonsgegevens van derden die je aan ons verstrekt:
Het is ook mogelijk dat je Persoonsgegevens van andere personen aan ons verstrekt. We willen je er graag op wijze dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze persoon akkoord is met het verstrekken van Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij ontvangen van externe partijen:
Voor zover dit is toegestaan bij de wet is het mogelijk dat wij (aanvullende) Persoonsgegevens ontvangen van externe organisaties, zoals Energieleveranciers, meetbedrijven, marketingbureaus, advertentieplatformen.

Ben je verplicht jouw Persoonsgegevens te delen met ons?

In sommige gevallen is de verwerking van jouw Persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij onze Diensten aan jou aanbieden of een overeenkomst met jou moeten nakomen. Zonder jouw Persoonsgegevens kunnen wij onze Diensten niet aan jou leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van jouw Persoonsgegevens kunnen wij bepaalde besluiten automatisch nemen, bijvoorbeeld de overstap naar de energieleverancier die het beste bij jouw energie- en gasverbruik past.. Dit doen wij op basis van de op afstand uitgelezen meterstanden van zowel je gas- en elektraverbruik.. Het is belangrijk dat wij deze besluiten kunnen nemen, omdat we op deze manier direct de overstap kunnen maken naar de voor jouw geselecteerde energieleverancier. Dit besluit zal op basis van je energie- en gasverbruik gedaan worden die wij hebben verzameld..

Als een automatisch genomen besluit belangrijke gevolgen heeft voor jou, kan je vragen om een herbeoordeling door een van onze medewerkers.

Hoe beveiligen wij jouw Persoonsgegevens?

We doen er alles aan om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw Persoonsgegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw Persoonsgegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die Persoonsgegevens bevatten;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie;,
 • Beveiliging van Persoonsgegevens conform de ISO 27001 norm;
 • De toegang tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de personen die de Persoonsgegevens nodig hebben;

Hoelang bewaren we jouw Persoonsgegevens?

Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden die wij eerder omschreven. Wij verwijderen de Persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.

Met wie delen we jouw Persoonsgegevens?

Derden
Soms delen we jouw Persoonsgegevens met andere partijen, die geen Verwerker zijn. Dit kan alleen met andere partijen die jouw Persoonsgegevens gebruiken voor een doel dat verenigbaar of in overeenstemming is met het doel waarvoor wij jouw Persoonsgegevens hebben gekregen. Met deze partijen spreken wij af dat ze jouw Persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Wij kunnen jouw Persoonsgegevens doorgeven aan: Energieleveranciers, webwinkels, energie gerelateerde bedrijven (denk hierbij aan bedrijven die zonnepanelen verkopen/verhuren).
Voor vragen over hoe Energieleveranciers, webwinkels, energie gerelateerde bedrijven (denk hierbij aan bedrijven die zonnepanelen verkopen/verhuren) omgaat met jouw Persoonsgegevens, kan je het best direct contact opnemen met Energieleveranciers, webwinkels, energie gerelateerde bedrijven (denk hierbij aan bedrijven die zonnepanelen verkopen/verhuren) of de privacy policy van de betreffende partij raadplegen.
Daarnaast zullen wij jouw Persoonsgegevens delen, als wij daartoe een wettelijke plicht hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als de politie bij ons om jouw Persoonsgegevens vraagt.

Doorgifte

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw Persoonsgegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw Persoonsgegevens.
Zonder jouw toestemming zullen we jouw Persoonsgegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven zijn genoemd.

Links

Op onze Website en in onze App kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze Website het apparaat later weer herkent.
We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.
Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun je ons cookiestatement nalezen: https://ditz.nl/cookies.

Wijzigingen Privacy Policy

Wij kunnen de Privacy Policy aanpassen. Als wij de Privacy Policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website en in onze App plaatsen samen met de nieuwe Privacy Policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van de wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en de Privacy Policy regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • je mag ons vragen om inzage in jouw Persoonsgegevens;
 • je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw Persoonsgegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij relevante Persoonsgegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • je mag ons vragen om een kopie van jouw Persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw verzoek - ook aan andere partijen doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens;
 • je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;
 • je mag jouw toestemming om jouw Persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen Persoonsgegevens meer van jou verwerken.

Contact

Bij andere vragen of opmerkingen over de Privacy Policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.